• Multifunction steam cleaner

    Ånga, det naturliga sättet att rengöra.

    En säker och effektiv rengöring för dina golv utan att använda starka kemikalier

Lift-Off

Ångrengörare med multifunktion

Med två maskiner i samma enhet får du en effektiv ångmopp för hårda golvytor och en behändig bärbar ångmopp, som är perfekt för kök, badrum och även fogar.

readyin30seconds_SE
Steam control_SE
22 minutes per tank_SE
1^00 watts steam power_SE

Representationen

Eliminerar 99,9% av mikrober och bakterier, när du följer bruksanvisningen

Inkluderar flera tillbehör, som hjälper dig att rengöra effektivare med ånga

Variabel ångkontroll för att styra ångtryck

Lätt att fylla ångmoppens vattenbehållare vid diskbänken utan att använda koppar eller trattar

Går lätt att flytta under och runt möbler och andra svåråtkomliga ställen

100% rengöring med ånga utan kemikalier"

Kraftfullt 1500W värmesystem levererar superhet ånga och den är klar att användas inom 30 sekunder

Med manuell variabel ångkontroll kan du styra ångtrycket för att anpassa det till olika ytor i hemmet, med ""on demand""-funktionen kan du även bestämma var och när du vill ha det

Inkluderar två cirkulära skurborstar, rengöringsverktyg för fogar, fönsterraka, två moppunderlag för plana ytor för rengöring med ånga."
*vid användning enligt bruksanvisningen

Tekniska specifikationer

Färg Vi & Röd
Yta Försäglade hårda golvytor, mattor
Effekt 1500 W
Ångningstid 20-25 minuter (beroende av inställning/användning)
Driftberedskap 30 sekunder
Reglerbar ånga Ja
Värmeelement Värmemotstånd (Flash Heater Technology)
Vattenbehållarens kapasitet 0.57 l
Löstagbar vattenbehållare Ja
Ångfilter Ja - kan utbytas
Teleskophandtag Löstagbart för lätt förvaring
Steam on Demand Trigger Ja
Moppdynor 2 x Moppdynor (1 x fin / 1 x grov)
Moppdynans sammansättning Vit flat dyna - 80% Polyester, 20% Polyamid | Vit/Grå - Polyester 58%, Polypropylen 42%
Kabellängd 7.6 m
Vikt 4.2 kg
Easy Swivel Foot Ja
Fottyp Avlång design
Integrerad slang Ja - 1.5 m
Tillbehör 2 x Cleaning Brush heads / 1 x Grout brush / 1 x Window Squeegee / 1 x Flat Surface Tool / 2 x Flat Surface pads

Rekommenderas för dig…

  • Borstar - Lift-Off-ångmopp
  • Moppdynor - Lift-Off-ångmopp
  • Vattenfilter - Lift-Off-ångmopp
  • Spring Breeze demineraliserat vatten med frisk vårdoft
  • Citrondoftande demineraliserat vatten
Var kan jag köpa »

Frequently Asked Questions

Lift Off-ångmopp – knackande ljud

Det knackande ljudet är normalt och beror på att pumpen försöker suga vatten genom maskinen. Det händer vid den första användningen, varje gång vattnet tar slut i enheten och om enheten står oanvänd under en längre period så att vattnet hinner avdunsta eller om du använder ett nytt filter. Om det är första gången du använder maskinen, håll in avtryckaren tills ljudet försvinner (detta kan ta upp till 1,5 minut). Om det INTE är första gången maskinen används kan vattnet inte komma igenom. Kontrollera att det finns vatten i tanken och att filtret sitter rätt utan glapp. Om enheten har stått under en längre tid, håll ner avtryckaren i 30 sekunder så bör problemet lösas.

Lift Off-ångmopp – läckage mellan filter och maskin

1) Kontrollera filtret för att se till att det sitter säkert på enheten.
2) Kontrollera kontakten på filtret. Om den har gått av inuti behållaren kan du försöka att ta bort den trasiga delen från behållaren med en liten skruvmejsel. OBS! KOPPLA FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL MASKINEN INNAN DU FÖRSÖKER TA BORT DEN TRASIGA KONTAKTEN. Filtret är inte en garantidel. Om du inte kan ta bort det, kontakta BISSELL.
3) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat. Byt filtret vid behov.
4) Kontrollera att gummiringen sitter på plats. Om den saknas måste ett nytt filter beställas.
5) Om gummiringen sitter på plats kontrollerar du om den är deformerad. Om du använder något annat än vatten i tanken deformeras gummiringen. Vinäger orsakar deformation. Andra lösningar kan få gummiringen och/eller andra delar av maskinen att gå sönder. Enligt handboken får tanken ENDAST fyllas med vatten.
Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Lift Off-ångmopp – läckage mellan tanken och filtret

Om det läcker vatten ska du kontrollera att det inte kommer från filtrets underdel.
1) Kontrollera att filtret sitter på plats.
2) Kontrollera tanken och lockinsatsen med avseende på skador eller felaktig montering. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt.
3) Kontrollera tanken och filtret för att säkerställa att de sitter stadigt på enheten utan glapp.
4) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat.

Lift Off-ångmopp – ingen ström

1) Kontrollera hela nätkabeln avseende skador. Kontakta BISSELL om du hittar skador.
2) Kontrollera att enheten har kopplats till ett fungerande eluttag.
3) Kontrollera att enheten har hunnit värmas upp innan du försöker att använda ångmoppfunktionen.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Lift Off-ångmopp – ingen ånga

ANVÄND INTE VINÄGER ELLER NÅGON ANNAN LÖSNING ÄN VATTEN I TANKEN.

Kontrollera följande:
1) Har avtryckaren någon spänning?
Om INTE har handtaget monterats felaktigt. Dra ur nätsladden ur eluttaget och fäst handtaget igen. Dra ut enhetens sladd och montera handtaget igen
Om JA, kontrollera filtret…
a) Ta bort filtret.
b) Kontrollera för att se om det inte finns sprickor i filtret på sidan eller ovanpå. Kontrollera hela filtret och se om plastlisterna har några sprickor. Det kan vara svårt att se, så inspektera filtret i god belysning. Om det förekommer sprickor måste filtret bytas.

2) Kontrollera filterkornens färg – kornen ska vara gröna. Om filterkornen har blivit blå måste filtret bytas. Du kan använda destillerat vatten för att maximera filtrets livslängd.

3) Kontrollera att filtret sitter rätt och att kontakten är hel. Du kan behöva trycka in filtret tills avståndet mellan filtrets underdel och maskinen helt försvinner.

4) Se till att tanken är fylld med rumstempererat vatten och att locket sitter på ordentligt. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt. Kontrollera locket över ett handfat. Om det inte släpper ut vatten kan det behöva bytas.

5) Kontrollera om aktiveringslampan är på. Det kan ta upp till en minut att värma upp värmaren.
Om aktiveringslampan inte lyser…
Kontrollera att nätkabeln har kopplats till ett fungerande eluttag. Om aktiveringslampan inte har tänts efter en minut och/eller enheten inte värms upp, kontakta BISSELL.

Om den blå aktiveringslampan lyser:
a) Håll in avtryckaren. Det kan ta upp till 2 minuter att starta ångan.
b) Kontrollera ångan med tanken och filtret borttagna från enheten genom att hälla en liten mängd kallt vatten i hålet där filtret ansluts till enheten och håll in avtryckaren i upp till 2 minuter. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen innan du kontrollerar om det kommer ånga.

Om det INTE kommer någon ånga när du häller vatten i filterhålet, ta bort mopphuvudet och kontrollera om det kommer ånga vid sprutmunstycket genom att lossa skruven på enhetens bas. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen efter att mopphuvudet har tagits bort innan du fortsätter.

Om det INTE kommer ånga när mopphuvudet har lossats, koppla från strömförsörjningen och rengör sprutmunstycket med ett gem och se till att du har tagit bort kapseln innan du rengör sprutmunstycket. Om det fortfarande inte kommer ånga, kontakta BISSELL.

Om det kommer ånga när mopphuvudet har tagits bort kan mopphuvudet vara igensatt. Häll vinäger genom mopphuvudets överdel för att lösa upp stoppet.
Om det kommer ånga när du häller vatten i filterhålet, kontrollera om det finns vatten i filtret. När filtret är nytt kan det ta några minuter för enheten att pumpa vatten genom det. Enheten kan avge ett starkare ljud under den här processen, men det ska snart avta. Du kan lägga filtret i kallt vatten i 10 till 15 minuter för att mätta det med vatten.

Kontrollera att avtryckaren har spänning. Om det saknas spänning, ta bort det övre handtaget och sätt tillbaka det. Kontrollera att handtaget är helt åtdraget på plats. Om det fortfarande inte finns någon spänning ska handtaget bytas.

6) Siter kapseln ordentligt på enheten? Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge.

7) Ta bort kapseln och kontrollera att slangen på kapseln har låsts rätt i läge. Om slangen inte sitter fast ordentligt på basen, sätt fast slangen och sätt tillbaka kapseln på basen.


Om du fortfarande saknar ånga, kontakta BISSELL.

Lift Off ångmopp – ånga kommer ut ur sidoöppningen

Det här hålet är en tryckutjämningsventil. Ventilen är utformad för att släppa ut ånga om något blockerar ångbanan inuti enheten. *VARNING! Det här området kan vara varmt*

2)  Kontrollera om sprutmunstycket är igensatt med mopphuvudet borttaget genom att lossa skruven på enhetens bas. *VARNING! Sprutmunstycket kan vara varmt* 
Använd ett gem för att avlägsna stopp i sprutmunstycket. Ta bort kapseln innan de här stegen utförs.

3)  Kontrollera filtret. Filtret kan behöva bytas. Om filtret har blivit blått måste det bytas.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.