FAQ

Select-ångmopp

Kan jag hälla i kemikalier och möbelschampo i ångmoppen?

BISSELLS ångmopp ger 100 % kemikaliefri rengöring. Vi rekommenderar inte något annat än vatten (destillerat eller avhärdat) i tanken. Gå till ångmoppavsnittet på webbplatsen www.bissell.eu för att läsa mer om de här innovativa rengöringsprodukterna.

Hur vet jag när det är dags att byta filter?

Filtret ändrar utseende från grön- och vitfläckigt till heltäckande blått när det är dags att byta ut det. Filtret ska också bytas om det verkar vara sprucket.

Hur lång tid tar det för ångmoppen att värmas upp?

Ångmoppen är klar att använda på cirka 30 sekunder. När indikatorlampan framtill på enheten tänds är du redo att städa. Vid den första användningen kan det dock ta lite längre tid att komma igång med ångrengöringen eftersom vattnet måste flöda genom filtret till värmaren. Den här fördröjningen sker endast vid det första användningstillfället eller när ett nytt filter används.

Hur använder jag ångmoppen för att desinficera golvet?

Genom att hålla ångmoppen stilla i 15–20 sekunder kan du desinficera golven och därmed döda bakterier som E. coli och salmonella när du följer anvisningarna.

Lift Off-ångmopp

Lift Off-ångmopp – knackande ljud

Det knackande ljudet är normalt och beror på att pumpen försöker suga vatten genom maskinen. Det händer vid den första användningen, varje gång vattnet tar slut i enheten och om enheten står oanvänd under en längre period så att vattnet hinner avdunsta eller om du använder ett nytt filter. Om det är första gången du använder maskinen, håll in avtryckaren tills ljudet försvinner (detta kan ta upp till 1,5 minut). Om det INTE är första gången maskinen används kan vattnet inte komma igenom. Kontrollera att det finns vatten i tanken och att filtret sitter rätt utan glapp. Om enheten har stått under en längre tid, håll ner avtryckaren i 30 sekunder så bör problemet lösas.

Lift Off-ångmopp – läckage mellan filter och maskin

1) Kontrollera filtret för att se till att det sitter säkert på enheten.
2) Kontrollera kontakten på filtret. Om den har gått av inuti behållaren kan du försöka att ta bort den trasiga delen från behållaren med en liten skruvmejsel. OBS! KOPPLA FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL MASKINEN INNAN DU FÖRSÖKER TA BORT DEN TRASIGA KONTAKTEN. Filtret är inte en garantidel. Om du inte kan ta bort det, kontakta BISSELL.
3) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat. Byt filtret vid behov.
4) Kontrollera att gummiringen sitter på plats. Om den saknas måste ett nytt filter beställas.
5) Om gummiringen sitter på plats kontrollerar du om den är deformerad. Om du använder något annat än vatten i tanken deformeras gummiringen. Vinäger orsakar deformation. Andra lösningar kan få gummiringen och/eller andra delar av maskinen att gå sönder. Enligt handboken får tanken ENDAST fyllas med vatten.
Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Lift Off-ångmopp – läckage mellan tanken och filtret

Om det läcker vatten ska du kontrollera att det inte kommer från filtrets underdel.
1) Kontrollera att filtret sitter på plats.
2) Kontrollera tanken och lockinsatsen med avseende på skador eller felaktig montering. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt.
3) Kontrollera tanken och filtret för att säkerställa att de sitter stadigt på enheten utan glapp.
4) Kontrollera om filtret har spruckit eller är skadat.

Lift Off-ångmopp – ingen ström

1) Kontrollera hela nätkabeln avseende skador. Kontakta BISSELL om du hittar skador.
2) Kontrollera att enheten har kopplats till ett fungerande eluttag.
3) Kontrollera att enheten har hunnit värmas upp innan du försöker att använda ångmoppfunktionen.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Lift Off-ångmopp – ingen ånga

ANVÄND INTE VINÄGER ELLER NÅGON ANNAN LÖSNING ÄN VATTEN I TANKEN.

Kontrollera följande:
1) Har avtryckaren någon spänning?
Om INTE har handtaget monterats felaktigt. Dra ur nätsladden ur eluttaget och fäst handtaget igen. Dra ut enhetens sladd och montera handtaget igen
Om JA, kontrollera filtret…
a) Ta bort filtret.
b) Kontrollera för att se om det inte finns sprickor i filtret på sidan eller ovanpå. Kontrollera hela filtret och se om plastlisterna har några sprickor. Det kan vara svårt att se, så inspektera filtret i god belysning. Om det förekommer sprickor måste filtret bytas.

2) Kontrollera filterkornens färg – kornen ska vara gröna. Om filterkornen har blivit blå måste filtret bytas. Du kan använda destillerat vatten för att maximera filtrets livslängd.

3) Kontrollera att filtret sitter rätt och att kontakten är hel. Du kan behöva trycka in filtret tills avståndet mellan filtrets underdel och maskinen helt försvinner.

4) Se till att tanken är fylld med rumstempererat vatten och att locket sitter på ordentligt. Locket på den här modellen måste dras åt ordentligt. Kontrollera locket över ett handfat. Om det inte släpper ut vatten kan det behöva bytas.

5) Kontrollera om aktiveringslampan är på. Det kan ta upp till en minut att värma upp värmaren.
Om aktiveringslampan inte lyser…
Kontrollera att nätkabeln har kopplats till ett fungerande eluttag. Om aktiveringslampan inte har tänts efter en minut och/eller enheten inte värms upp, kontakta BISSELL.

Om den blå aktiveringslampan lyser:
a) Håll in avtryckaren. Det kan ta upp till 2 minuter att starta ångan.
b) Kontrollera ångan med tanken och filtret borttagna från enheten genom att hälla en liten mängd kallt vatten i hålet där filtret ansluts till enheten och håll in avtryckaren i upp till 2 minuter. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen innan du kontrollerar om det kommer ånga.

Om det INTE kommer någon ånga när du häller vatten i filterhålet, ta bort mopphuvudet och kontrollera om det kommer ånga vid sprutmunstycket genom att lossa skruven på enhetens bas. Kontrollera att kapseln är ansluten till basen efter att mopphuvudet har tagits bort innan du fortsätter.

Om det INTE kommer ånga när mopphuvudet har lossats, koppla från strömförsörjningen och rengör sprutmunstycket med ett gem och se till att du har tagit bort kapseln innan du rengör sprutmunstycket. Om det fortfarande inte kommer ånga, kontakta BISSELL.

Om det kommer ånga när mopphuvudet har tagits bort kan mopphuvudet vara igensatt. Häll vinäger genom mopphuvudets överdel för att lösa upp stoppet.
Om det kommer ånga när du häller vatten i filterhålet, kontrollera om det finns vatten i filtret. När filtret är nytt kan det ta några minuter för enheten att pumpa vatten genom det. Enheten kan avge ett starkare ljud under den här processen, men det ska snart avta. Du kan lägga filtret i kallt vatten i 10 till 15 minuter för att mätta det med vatten.

Kontrollera att avtryckaren har spänning. Om det saknas spänning, ta bort det övre handtaget och sätt tillbaka det. Kontrollera att handtaget är helt åtdraget på plats. Om det fortfarande inte finns någon spänning ska handtaget bytas.

6) Siter kapseln ordentligt på enheten? Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge.

7) Ta bort kapseln och kontrollera att slangen på kapseln har låsts rätt i läge. Om slangen inte sitter fast ordentligt på basen, sätt fast slangen och sätt tillbaka kapseln på basen.


Om du fortfarande saknar ånga, kontakta BISSELL.

Lift Off ångmopp – ånga kommer ut ur sidoöppningen

Det här hålet är en tryckutjämningsventil. Ventilen är utformad för att släppa ut ånga om något blockerar ångbanan inuti enheten. *VARNING! Det här området kan vara varmt*

2)  Kontrollera om sprutmunstycket är igensatt med mopphuvudet borttaget genom att lossa skruven på enhetens bas. *VARNING! Sprutmunstycket kan vara varmt* 
Använd ett gem för att avlägsna stopp i sprutmunstycket. Ta bort kapseln innan de här stegen utförs.

3)  Kontrollera filtret. Filtret kan behöva bytas. Om filtret har blivit blått måste det bytas.

Om du fortfarande har problem med maskinen, kontakta BISSELL.

Vac & Steam

Kan jag använda min Vac & Steam som ångrengörare och dammsugare samtidigt?

Den här maskinen kan användas som dammsugare och ångrengörare samtidigt. Du hittar inställningarna i tabellen nedan. Maskinen kan även köras som bara ångrengörare eller dammsugare. Det finns 6 olika inställningar för maskinen. Tabellen nedan visar hur du kan använda maskinen:

Hur tar jag bort filtret på min Vac & Steam?

Om det är svårt att ta bort filtret, lossa slangen och använd sedan greppen på filtret för att dra ut det. Börja med att dra ut den nedre slangen och vrid sedan den övre slangen åt vänster tills den kan dras ut. Greppa sedan filtret på båda sidor och dra det rakt ut. ”Blindfiltret” har ett litet grepp. Det vita filtret har två grepp, ett på vardera sidan.

Hur tvättar jag moppdynorna på min Vac & Steam, modell 1132-serien?

Tvätta på normalprogram med milt tvättmedel för bästa resultat. Använd inte blekmedel eftersom det kan bryta ner dynan. Vi avråder från att använda sköljmedel med mikrofiberdynor.

Moppdynorna på min Symphony™ Vac & Steam har fått hål. Varför?

Viken typ av golv rengörs? Sträva golv som grova golvplattor, tegel osv. sliter mer på dynorna än släta vinylgolv. Om sträva golv rengörs kommer du att förbruka fler dynor än om du rengör släta golv. Tvätta moppdynorna i tvättmaskin med milt tvättmedel. TILLSÄTT INTE sköljmedel eller blekmedel. Det kan bryta ner dynorna snabbare och orsaka hål.

Min Vac & Steam ger ingen ånga. Vad ska jag kontrollera?

ANVÄND INTE ÄTTIKA ELLER NÅGON ANNAN LÖSNING ÄN VATTEN ELLER BISSELLS AVHÄRDADE PARFYMERADE VATTEN FÖR ÅNGMOPPAR I TANKEN.
1) Kontrollera att det finns vatten i rätt tank. (Vattentanken och inte smutsbehållaren.)
2) Kontrollera att diodlampan som visar att ångan är klar har slutat blinka (cirka 30 sekunder). Vänta tills lampan lyser stadigt och försök att ångbehandla.3) Kontrollera att ånginställningens diodlampa lyser på ”HI”. Om den inte lyser kommer maskinen inte att avge ånga.4) Se till att hålla in avtryckaren på handtaget i upp till två minuter för att få enheten att starta.
5) Se till att filtret** sitter i rätt läge. Ta bort hållaren. Se efter att den svara packningen fortfarande sitter på utsidan av en av de två uttagen på hållaren. Det sitter en X-ventil inuti det hål som det här uttaget passar i. Tryck på den för att se till att vattnet flödar (se till att maskinens strömtillförsel har kopplats från). Tryck hållaren på plats med handflatan och se till att den hamnar i läge. Detta garanterar att pumpen inte suger luft runt hållaren.
**Det är inte alla maskiner som har ett vattenfilter. Vissa har ett ”blindfilter”. Det krävs ett filter för den här maskinen, men inte ett vattenfilter, det är extrautrustning.1. Blindfilter                                                       2. Vattenfilter

Det ska inte vara något glapp mellan filtret och maskinen.1. Det här är FEL. Det ska inte finnas något glapp här. Filtret ska sluta tätt mot maskinen.
2. Det här är RÄTT. Filtret sluter tätt mot maskinen utan glapp.

6) Koppla in maskinen igen och vänta i 30 sekunder på att diodlampan för att ångan är klar slutar att blinka. Ställ in diodlampan på läge "HI" med knappen. Tryck in avtryckaren på handtaget i två minuter.
7) Har ett nytt filter installerats? Håll i så fall in avtryckaren i minst 2 minuter för att låta filtret fyllas med vatten. Då ska ångfunktionen börja. Du kan även blöta filtret i 10 till 15 minuter så att filtret mättas med vatten.
8) Ta bort foten från maskinen, ta bort fotplattan och dynan och rengör ångmunstycket på foten och fotplattan med ett gem för att avlägsna eventuella stopp.

PowerFresh

Hur slår jag på och stänger av min PowerFresh®-ångmopp?

Din nya ångmopp har ingen strömknapp. Moppen slås på så fort den kopplas till elnätet och är på tills sladden dras ur igen. Använd ångnivåknappen för att välja vilken ångnivå du vill använda. Indikatorlampan för ångnivån blinkar blått när maskinen slås på och lyser blått när moppen är redo för ångrengöring.

Det blir strimmor på golvet när jag använder PowerFresh®-ångmoppen.

Om du låter maskinen vara på samma ställe någon sekund för länge kan det lämna mjölkfärgade fläckar eller strimmor på vaxade golv. Det här kan tas bort med ättika och vatten.
1) Sopa eller dammsug golvet noga innan du använder moppen. Detta är nödvändigt för att ta bort löst skräp.
2) Kontrollera vilken typ av golv du har. Ångmoppen PowerFresh® passar perfekt på klinker, vinyl, linoleum, marmor, sten och lackade lövträgolv. Moppen är inte avsedd för obehandlade trägolv.
3) Har du någonsin hällt något annat än vatten i vattentanken? Vatten är det enda som ska hällas i vattentanken. Allt annat, som ättika, kan orsaka strimmor, men även permanenta skador på moppen.
4) Om du aldrig hällt något annat än vatten i tanken, försök att ta bort strimmorna med en fuktig handduk.
5) Titta nu på mikrofiberdynan. Om den har en beläggning som ser konstig ut kommer den sannolikt från golvet.
6) Om du får bort strimmorna med en handduk eller om mikrofiberdynan har en konstig beläggning orsakas strimmorna förmodligen av golvpolish eller vax. Om du använder moppen på vaxade golv kan de tappa i lyster.
7) Om du inte vaxar eller polerar golven ska du läsas skötselanvisningarna från golvtillverkaren.
8) Om du får bort strimmorna, tvätta dynorna i tvättmaskin med milt tvättmedel. Tillsätt inte sköljmedel eller blekmedel.

PowerFresh®-ångmoppen blir het

Var försiktig! Moppen blir varm efter att den har använts några minuter, särskilt basen och andra nedre ytor (handtaget blir inte varmt). Det finns en varningspanel baktill på moppen som påminnelse.

PowerFresh®-ångmoppen läcker. Vad ska jag göra?

1) Kontrollera först vattentanken och se till att den är ordentligt intryckt i moppen.

2) Kontrollera därefter att locket inte är sprucket.

3) Kontrollera att gummipackningen framtill på locket fortfarande sitter fast. Fyller du på något annat än vatten i tanken? Ättika deformerar packningen. Andra lösningar kan få packningen och/eller andra delar av maskinen att gå sönder. Se till att bara använda vatten i tanken. Använd inte ättika eller andra lösningar i tanken.

4) Kontrollera att x-ventilen (inuti lockets mynning) fungerar som den ska. Öppna ventilen över ett handfat för att tömma ut vattnet ur tanken. Vid fel måste locket bytas.

Ångbehandling

Den röda indikatorn slocknar inte. Hur kan jag stänga av den så att jag kan använda maskinen?

Lampan slocknar när maskinen är redo att spruta ånga. Det kan ta några minuter. Koppla från maskinen och vänta (cirka 5 minuter) tills maskinen börjar spruta. Se efter om det finns vatten i tanken. När maskinen har svalnat kan du fylla på vatten.

Varför värms inte maskinen upp?

Vänta tills den röda indikatorn slocknar. När lampan har slocknat är maskinen redo att användas. Det kan ta några minuter.

Varför sprutar inte maskinen ånga?

När maskinen har svalnat (cirka 5 minuter), se till att det finns vatten i tanken. Kontrollera att den röda indikatorn är av. Lampan slocknar så snart maskinen är varm nog att spruta ånga. Om lampan fortfarande lyser rött sprutar inte maskinen. Kontrollera om munstycket är igensatt. Ta bort verktyget från maskinen och se efter om maskinen sprutar utan att verktyget är anslutet. Om maskinen sprutar utan att verktyget är anslutet, rengör sprutmunstycket på verktyget med änden på ett gem. Om maskinen inte sprutar utan verktyget, vänta 5 minuter tills maskinen har svalnat. Rengör sedan munstycket med ett gem.

Multireach

Kan jag låta min MultiReach™ Stick Vac vara inkopplad hela tiden?

Ja alla Multireach™-handdammsugare slutar att laddas när de är fulladdade. Dock ska 12 V-modellerna endast laddas när de är helt urladdade. 18 V- och 15,2 V-modellerna kan förvaras i laddaren hela tiden.

Min MultiReach™ har svag eller ingen sugeffekt. Vad ska jag kontrollera?

• Modell 1311 och 1312 har sugreglage på handtaget. Se till att du använder rätt sugkraft för den typ av rengöring du utför. Du kan kontrollera sugkraften genom att trycka på knappen "+/-" på handtaget. Du hör en förändring i motorljudet – högre varv för mer sugkraft och lägre för mindre sugkraft.
• På modell 1311 och 1312 har dammsugaren EdgeReach™-teknik. Om maskinen inte suger som den ska, kontrollera att EdgeReach är avstängt. Om den inte är avstängd skjuts smutsen framför maskinen och den suger inte upp något framför dig. Om du däremot vill använda EdgeReach trycker du in knappen ”EdgeReach” på handtaget. Det aktiverar EdgeReach-funktionen och lyser upp kanterna på foten för att meddela vad som händer. (Se bilderna nedan.)1. EdgeReach är av – listen är uppfälld
2. EdgeReach är på – listen är nedfälld
och de blå lamporna lyser (på båda sidor)

• Se till att foten är helt isatt i maskinhöljet och kontrollera att handdammsugaren är helt låst I läge på maskinhöljet. Om handdammsugaren inte är helt låst i läge på maskinen går den inte att slå på.
• Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta tag i handdammsugarens handtag och dra rakt ut.
• Kontrollera att smutsbehållaren är tom. Tryck på den svarta knappen under strömknappen på handdammsugaren. Dra ner smutsbehållaren, ta bort filtret och filterskyddet och töm ut smutsen i soporna. (Se bilden nedan.)1. Tryck här för att lossa smutsbehållaren från handdammsugaren
2. Dra bort för att skilja smutsbehållaren från handdammsugaren

• Se till att smutsbehållaren sitter ordentligt på handdammsugaren. Den ska klicka på plats ordentligt och det ska inte finnas något glapp mellan smutsbehållaren och batteripaketet. (Se bilden nedan.)• Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren och slå på enheten för att kontrollera sugkraften i motorledningen. (Se bilden nedan)1. Känn efter om det finns sugkraft här

• Om det finns sugkraft vid motorledningen när handdammsugaren är borttagen, slå på strömmen och kontrollera sugkraften i den andra änden av munstycket.
• Om det inte finns någon sugkraft kontrollerar du om munstycket är igensatt. Om det är igensatt tar du bort stoppet och kontrollerar sugkraften igen.


1. Känn efter om det finns sugkraft här

• Är smutsbehållaren full? Töm den om den är full. Om den är tom kontrollerar du filtret och filterskyddet. Är de smutsiga? Om de är smutsiga tar du bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra innan du sätter tillbaka dem i smutsbehållaren. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Torka rent insidan av smutsbehållaren, sätt tillbaka filtren, sätt ihop handdammsugaren och sätt tillbaka den på maskinhöljet. Testa maskinens sugkraft. Gå vidare om det fortfarande saknas sugkraft.
• Ta bort fotenheten och sök efter stopp på tre platser (se bilder nedan):


1. Kontrollera om golvmunstycket är igensatt.


2. Kontrollera om det finns stopp här
(där handdammsugaren möter maskinen)
3. Kontrollera om det finns stopp här
(där foten fästs i maskinen)

• Är fotenheten låst i läge? Du ska höra att den klickar i läge när den sitter rätt på maskinen.
• Är maskinen fulladdad? Om den inte är laddad, läs laddningsanvisningarna i avsnittet ”Ingen ström” i Vanliga frågor och svar.
• Om maskinen fortfarande har svag eller ingen sugkraft efter att felsökningen är klar, kontakta BISSELL.

Min MULTIREACH ™ har ingen ström. Vad ska jag kontrollera?

• Är batteriet fulladdat? Om inte, kontrollera att maskinen är i läge AV innan du börjar ladda och att laddaren är inkopplad i ett fungerande eluttag.
• Modell 1311 och 1312 kräver 4 timmars laddning vid det första tillfället och upp till 4 timmars laddning därefter beroende på hur mycket maskinen har använts.

1311/1312 Bolt Ion-modeller med litiumjonbatterier

• 1313-serien kräver 8 timmars laddning vid den första användningen och 8 timmars laddning krävs för att batteriet ska återfå full kapacitet.

• Använd endast laddaren som medföljde din MultiReach och se till att laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen om enheten har en sådan.
• Sitter nätsladden ordentligt i eluttaget?
o Om den gör det, kontrollera om en säkring har gått eller om en brytare har utlösts.
o Kontrollera om laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen
o Kontrollera om laddaren är varm
o Om laddaren inte blir varm under laddningen (se tabellerna ovan) kan den behöva bytas. OBS! Den blir inte varm om maskinen redan är fulladdad eller nästan fulladdad.
• Om det fortfarande inte finns någon ström efter att du har genomfört alla de här felsökningsstegen, kontakta BISSELL.

Min MULTIREACH ™ blåser ut damm. Vad ska jag kontrollera?

• Är smutsbehållaren full?
o Töm behållaren om den är full
o Om den är tom, kontrollera att filtret och filterskyddet sitter på plats i smutsbehållaren (filtret ska vara fastlåst i filterskyddet, se bilder nedan)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren


1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Saknas något filter? Saknade filter måste beställas. Använd inte maskinen utan filter och filterskydd. Det kan skada motorn och göra garantin ogiltig.
• Är filtret och filterskyddet smutsiga?
o Om de är det, ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra och att insidan av smutsbehållaren har torkats ur innan filtren sätts tillbaka. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren


1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Torka ut insidan av smutsbehålaren innan du sätter tillbaka filtren så att de tätar ordentligt.
• Är smutsbehållaren säkert spärrad?
o Om den inte är spärrad ordentligt tar du bort smutsbehållaren och sätter tillbaka den. Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge på handdammsugare

Borsten på min MULTIREACH ™ roterar inte. Vad ska jag kontrollera?

• Kontrollera att borstens strömkapp är på. Om den inte är på, roterar inte borsten. OBS! Borstens strömställare stängs av varje gång maskinen stängs av.
• Kontrollera om skräp har fastnat i borstvalsen.
o Om det finns stopp...
 Den här maskinen har en återställningsfunktion för borstvalsen så att borstvalsen stängs av om det fastnar större skräp i den.
 Om det händer, stäng av maskinen och ta bort stoppet.
 Vänta i cirka 15 sekunder tills motorn har svalnat innan du slår på maskinen igen. Efter att den tiden har gått fungerar borsten som den ska.
o Om det inte finns några tecken på stopp...
 Borstvalsen kan behöva rengöras från skräp. Stäng av maskinen så att borsten riktas mot dig
 När du tittar på maskinens nederdel vid foten finns en spärr på höger sida. Om den är låst pekar skjutreglaget mot låssymbolen. Lås upp genom att föra ner pilen mot upplåsningssymbolen. (Se bilderna nedan)


1. LÅST                                           2. UPPLÅST

• Lyft fliken och ta ut borsten ur foten och rengör borsten från smuts. (På bilden nedan visas fliken uppfälld.)
o OBS! Det finns ingen rem att ta bort och kontrollera.• Ta bort borstvalsen och kontrollera ändlocken på borstvalsen och fotens hus med avseende på skador. Kontrollera också och ta bort skräp som ansamlats på borstvalsen när du har tagit bort den.
• Sätt tillbaka borsten och lås den i läge genom att trycka låspilarna upp mot låssymbolen. Den fyrkantiga änden passar in i det fyrkantiga uttaget under låsspärren. Försök att dra runt borsten för hand. Om det fungerar, ställ tillbaka dammsugaren upprätt, slå på strömmen och kontrollera om borsten har börjat rotera genom den genomskinliga borstrutan.
• Om borsten inte roterar, ta bort foten igen, ta bort borsten och prova med en annan borste (om du har fler borstar än den som medföljde maskinen). Om den borsten fungerar måste du byta den första borsten.
• Om borsten fortfarande inte roterar och en annan borste inte fungerar, kontakta BISSELL.

Handtaget på min MULTIREACH® hålls inte upprätt. Hur får jag det att stanna i upprätt läge?

Kontrollera att maskinen står på ett jämnt underlag och att den står kvar upprätt innan du lämnar den. Om dammsugaren fortsätter att välta, kontakta BISSELL.

Var finns modell- och serienumret på min MULTIREACH™ Stick Vac?

Modell- och serienumret finns på baksidan av handdammsugaren.

Varför ska jag välja litiumjonbatterier (serie 1311 och 1312) istället för NiMH-batterier (nickel-metallhydrid) (serie 1313) för MULTIREACH™?

• Sugkraften försvagas inte
o Modell 1311 går i cirka 40 minuter med normal sugkraft och cirka 28 minuter med max sugkraft.
o Modell 1312 går i cirka 30 minuter med normal sugkraft och cirka 20 minuter med max sugkraft.
o Modell 1313 går i cirka 15 minuter (den här maskinen saknar sugkraftinställning)
• Lättare/mer kompakt
o Ett NiMH-batteri har samma vikt och storlek som ett litiumjonbatteri.
• Lång livslängd vid förvaring
o NiMH-batterier kan tappa 1–5 % av sin lagrade energi varje dag. Litiumjonbatterier brukar behålla sin energi till och med efter flera månaders lagring.
• Kräver lite underhåll/ingen minneseffekt i laddningsnivå

SpotClean

Hur fäster jag slangens greppfäste på min SpotClean?

Slangens greppfäste knäpps fast baktill i maskinen på den rena tanksidan. Linda därefter den flexibla slangen runt enheten och fäst den i fästet.

Hur rengör jag mitt förlängningsverktyg?

Det räcker med en vanlig skruvmejsel! Det sitter en flik i röret som håller fast den genomskinliga kåpan. Lossa genom att föra in skruvmejseln i röret vinklad uppåt medan du drar bort den genomskinliga kåpan. Se bild:

Vattentanken läcker på min SpotClean. Vad ska jag kontrollera?

Kontrollera om tankventilen läcker. Den svarta, runda ventilen nedtill ska röra sig fritt när du trycker på den med fingret. Om den har fastnat eller har tryckts upp så att lösningen läcker, försök att trycka ner den igen.
Se även till att det inte finns sprickor eller hål i tanken. Att byta tanken löser samtliga problem.

Min SpotClean är strömlös. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera hela sladden avseende skador. Om du hittar skador ska den bytas av säkerhetsskäl. Kontakta BISSELL för att få den utbytt.
2. Prova med ett annat eluttag och om det fortfarande saknas ström kontrollerar du strömbrytaren.
3. SpotClean har ett internt överhettningsskydd. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, försök med följande:
a. Stäng av maskinen och koppla från nätkabeln.
b. Kontrollera änden på slangen och verktyget avseende igensättning och ta bort vid behov.
c. Kontrollera om smutsvattentanken är igensatt och rengör vid behov.
Låt motorn svalna med strömförsörjningen frånkopplad i cirka 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och du kan återuppta rengöringen. Om överhettningsskyddet fortsätter att aktiveras efter att du har följt ovanstående steg, kontakta BISSELL.

SpotClean har svag eller ingen sugeffekt. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera att smutsvattentanken inte är full. Du kan tömma tanken på 2 olika sätt: Det runda locket nedtill eller den svarta gummipluggen upptill. Om det är löst eller inte sitter på plats fungera inte sugfunktionen. Kontrollera om sugeffekten återkommer.


Rätt tankplugg                                                               Fel Tankplugg

2. Ta bort smutsvattentanken. Kontrollera sugeffekten i öppningen under tanken genom att sätta handen över den.

Om det inte finns någon sugkraft, kontakta BISSELL
Om du känner suget, dra ut den svarta packningen från botten på den tomma tanken som du tog bort. Se efter om den är tät, saknas eller är felmonterad i smutsvattentanken. Se till att packningen öppnas genom att klämma upp den flata änden och sätt tillbaka den. Packningens långa sida ska sättas in i den rundade öppningen (se bilderna nedan)


Kontakta BISSELL om du ska byta en saknad eller trasig packning.

3. Sätt tillbaka smutsvattentanken och ta tag i slangen.
Kontrollera om det finns sugkraft i änden av slangen med redskapet borttaget genom att suga upp vatten ur handfatet eller ur en mugg.
Om det inte finns någon sugkraft i änden av slangen…
• Kontrollera slangen avseende igensättning genom att lyfta slangen över enheten för att låta vattnet gå tillbaka till smutsvattentanken. Kontakta BISSELL om vattnet inte rinner tillbaka.
Om det finns sugkraft i änden av slangen…
• Kontrollera om möbelverktyget är sprucket. Byt vid behov.
• Rengör verktygets sprutmunstycke med en borste och/eller ett gem.

4. SpotClean har ett internt överhettningsskydd som stänger av enheten när den blir för varm. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, stäng av maskinen och koppla från den. Kontrollera slangen och redskapet avseende igensättningar och ta bort dem vid behov. Kontrollera smutsvattentanken avseende igensättningar i och runt plaststativet i mitten. Vänta i 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och rengöringen kan fortsätta.
5. Om problemet inte löses genom de här åtgärderna, kontakta BISSELL.

Smutsvattentanken på min SpotClean läcker. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera att den svarta packningen sitter på plats. Om den inte är intryckt hela vägen i smutsvattentanken läcker tanken. Packningen kan bara sättas i på ett sätt.
2. Kontrollera att inget skräp har fastnat i den svarta packningen. Om det finns skräp i sprickorna kommer packningen inte att gå in hela vägen i smutsvattentanken och får den att läcka. Se bilderna nedan:

3. Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller så läcker det från maskinens underdel. Se bilden nedan:

Min SpotClean läcker från botten. Vad ska jag kontrollera?

• Kontrollera var läckaget kommer från. Om maskinen läcker från botten på tanken med rent vatten, se vår avdelning med vanliga frågor om läckor från tanken med rent vatten.
• Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller också uppstår läckage från maskinens underdel. Se bilden:

• Ta bort tanken med rent vatten, fyll på med vatten och se om det läcker fritt (när den är borttagen från maskinen).
o Om svaret är JA läcker tanken med rent vatten. Läs mer i vanliga frågor ”Tanken med rent vatten läcker”.
o Om svaret är NEJ läcker INTE tanken med rent vatten. Försök med följande:
o Ta bort smutsvattentanken och se om det finns kvar vatten i uppsamlingsområdet. Om det finns vatten i uppsamlingsområdet, se till att den svarta packningen inte saknas i smutsvattentanken eller har satts i fel (packningens långa sida ska sättas in i öppningen på den yttre, rundade sidan av tanken). Se till att packningen öppnas genom att ta ut och klämma på den långa fliken så att den öppnas i änden. Se bilderna nedan:


Packningen i tanken (rätt)


Packningen saknas (fel)

o Kontrollera att flottören i smutsvattentanken fungerar som den ska. Töm smutsvattentanken och vänd på den flera gånger. Flottören ska enkelt glida fram och tillbaka. Om flottören fastnar i öppet läge kan vatten komma in i maskinens hus. Du kan behöva byta flottören vid behov.
o Om det inte finns något vatten i uppsamlingsområdet, kontakta BISSELL.
o Om läckaget däremot kommer från botten på maskinen (och steg 2 inte är problemet), kontakta BISSELL.

SpotClean sprutar inte. Vad ska jag kontrollera?

1. När du har fyllt på tanken med rent vatten med vatten och medel, skölj det svarta locket i botten och sätt dit tanken på din SpotClean. Tanken med rent vatten på SpotClean har uttag i botten för att hamna i läge. Tryck ner stadigt för att säkra i läge och kontrollera mellanrummen mellan tanken och maskinens botten.


Ta bort verktyget och se efter om röret sprutar genom att trycka in avtryckaren.


a) Om röret inte sprutar, försök att rengöra sprutmunstycket med ett uträtat gem.


3) Kontrollera att tanken med rent vatten innehåller lösning/vatten.
Ställ dig vid ett handfat och tryck upp den lilla svarta ventilen i tankens botten för att se om det kommer ut vatten.
• Om inget vatten kommer genom ventilen kan tanken behöva bytas.
• Om det kommer vatten genom ventilen kan maskinen ha tappat sin luftning. Lyft försiktigt vattentanken medan du trycker in sprutavtryckaren ELLER kläm försiktigt på tanken med rent vatten medan du trycker in sprutavtryckaren.
4) Om röret inte sprutar med verktyget borttaget kan verktyget behöva rengöras. Du kan rengöra verktygets sprutmunstycke med en borste eller ett gem. Kontrollera även verktyget med avseende på sprickor

Fungerade det här? Om inte…
• Sug upp flera tankar fulla med varmt och rent vatten i smutsvattentanken. Detta rengör igensättningar från lösningsledningen inuti den flexibla slangen. Försök att spruta igen när du har gjort detta.
• Om det fortfarande inte går att spruta, kontakta BISSELL.

Vad innebär Heatwave Technology®?

Heatwave Technology® ger en stabil värmekälla som hjälper till att bibehålla vattentemperaturen under mattrengöringsprocessen.

Hur varmt vatten kan jag ha i tanken på SpotClean?

Häll inte i kokande vatten eller vatten som värmts i mikrovågsugn i behållaren. Vatten som är högst 60 grader varmt kan hällas i tanken.