Vattenfilter – Power Fresh

För att få bästa resultat från din ångtvättare är det viktigt att ta hand om filtret. Power Fresh-vattenreningssystemet avlägsnar hårda mineraler och joner från kranvatten. För bästa resultat kan du använda destillerat vatten. När de gröna kornen i filtret blir blåa, är det dags att byta ut filtret. Använd Power Fresh-rengöring effektivt genom att ersätta vattenfiltret regelbundet!

Representationen

Ease of use