• Deep Cleaners

    Avlägsna fläckar och ihärdig smuts för gott

    Med behändiga BISSELL SpotClean är du alltid beredd på oväntade mässar. Ta bort alla fläckar för gott var än du hittar dem!

SpotClean

Avlägsna fläckar snabbt och enkelt

Var beredd på oväntade smutsfläckar med hjälp av Bissell Spot Clean.
Den tar bort fläckar permanent var du än hittar dem med hjälp av vatten,
speciellt BISSELL-rengöringsmedel, medföljande rengöringstillbehör och
kraftfull sugeffekt.

Representationen

Effektiv rengöring av fläckar - rengör snabbt och enkelt fläckar och spill

Avlägsnar permanent svåra fläckar med hjälp av BISSELL Oxygen Boost Formula

Rengör fläckar och spill överallt - användning på mattor, klädsel, bilar m.m.

Heatwave Technology - Uppvärmd rengöring, hjälper till att upprätthålla temperaturen i vattnet under hela reningsprocessen

Slimmad design – lätt att bära och passar bekvämt i små utrymmen

Löstagbara vattenbehållare för enkel påfyllning och tömning

Inkluderar provflaskor av Spot & Stain och Oxygen boost

Tekniska specifikationer

Yta Spot & Stain Removal for Carpet, Rugs, Upholstery, Cars, Stairs
Färg Vi & Röd
Effekt 330 W
Bullernivå 74.04 dBA
Kabellängd 5 m
Vikt 3.86 kg
Tillbehör 3" Tuff Stain Brush
Heated cleaning Kyllä - HeatWave tekniikka
PowerJet-Teknologi Ja
Lätt löstagbara vattenbehållare Ja
Renvattenbehållarens kapacitet 1.1 l
Smutsvattenbehållarens kapacitet 1.4 l
Verktyg redo vid användning / invid Ja
Bärhandtag Ja

Rekommenderas för dig…

  • SpotClean - Oxygen Boost
  • SpotClean - Spot & Stain
Var kan jag köpa »

Frequently Asked Questions

Den röda indikatorn slocknar inte. Hur kan jag stänga av den så att jag kan använda maskinen?

Lampan slocknar när maskinen är redo att spruta ånga. Det kan ta några minuter. Koppla från maskinen och vänta (cirka 5 minuter) tills maskinen börjar spruta. Se efter om det finns vatten i tanken. När maskinen har svalnat kan du fylla på vatten.

Varför värms inte maskinen upp?

Vänta tills den röda indikatorn slocknar. När lampan har slocknat är maskinen redo att användas. Det kan ta några minuter.

Varför sprutar inte maskinen ånga?

När maskinen har svalnat (cirka 5 minuter), se till att det finns vatten i tanken. Kontrollera att den röda indikatorn är av. Lampan slocknar så snart maskinen är varm nog att spruta ånga. Om lampan fortfarande lyser rött sprutar inte maskinen. Kontrollera om munstycket är igensatt. Ta bort verktyget från maskinen och se efter om maskinen sprutar utan att verktyget är anslutet. Om maskinen sprutar utan att verktyget är anslutet, rengör sprutmunstycket på verktyget med änden på ett gem. Om maskinen inte sprutar utan verktyget, vänta 5 minuter tills maskinen har svalnat. Rengör sedan munstycket med ett gem.

Hur fäster jag slangens greppfäste på min SpotClean?

Slangens greppfäste knäpps fast baktill i maskinen på den rena tanksidan. Linda därefter den flexibla slangen runt enheten och fäst den i fästet.

Hur rengör jag mitt förlängningsverktyg?

Det räcker med en vanlig skruvmejsel! Det sitter en flik i röret som håller fast den genomskinliga kåpan. Lossa genom att föra in skruvmejseln i röret vinklad uppåt medan du drar bort den genomskinliga kåpan. Se bild:

Vattentanken läcker på min SpotClean. Vad ska jag kontrollera?

Kontrollera om tankventilen läcker. Den svarta, runda ventilen nedtill ska röra sig fritt när du trycker på den med fingret. Om den har fastnat eller har tryckts upp så att lösningen läcker, försök att trycka ner den igen.
Se även till att det inte finns sprickor eller hål i tanken. Att byta tanken löser samtliga problem.

Min SpotClean är strömlös. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera hela sladden avseende skador. Om du hittar skador ska den bytas av säkerhetsskäl. Kontakta BISSELL för att få den utbytt.
2. Prova med ett annat eluttag och om det fortfarande saknas ström kontrollerar du strömbrytaren.
3. SpotClean har ett internt överhettningsskydd. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, försök med följande:
a. Stäng av maskinen och koppla från nätkabeln.
b. Kontrollera änden på slangen och verktyget avseende igensättning och ta bort vid behov.
c. Kontrollera om smutsvattentanken är igensatt och rengör vid behov.
Låt motorn svalna med strömförsörjningen frånkopplad i cirka 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och du kan återuppta rengöringen. Om överhettningsskyddet fortsätter att aktiveras efter att du har följt ovanstående steg, kontakta BISSELL.

SpotClean har svag eller ingen sugeffekt. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera att smutsvattentanken inte är full. Du kan tömma tanken på 2 olika sätt: Det runda locket nedtill eller den svarta gummipluggen upptill. Om det är löst eller inte sitter på plats fungera inte sugfunktionen. Kontrollera om sugeffekten återkommer.


Rätt tankplugg                                                               Fel Tankplugg

2. Ta bort smutsvattentanken. Kontrollera sugeffekten i öppningen under tanken genom att sätta handen över den.

Om det inte finns någon sugkraft, kontakta BISSELL
Om du känner suget, dra ut den svarta packningen från botten på den tomma tanken som du tog bort. Se efter om den är tät, saknas eller är felmonterad i smutsvattentanken. Se till att packningen öppnas genom att klämma upp den flata änden och sätt tillbaka den. Packningens långa sida ska sättas in i den rundade öppningen (se bilderna nedan)


Kontakta BISSELL om du ska byta en saknad eller trasig packning.

3. Sätt tillbaka smutsvattentanken och ta tag i slangen.
Kontrollera om det finns sugkraft i änden av slangen med redskapet borttaget genom att suga upp vatten ur handfatet eller ur en mugg.
Om det inte finns någon sugkraft i änden av slangen…
• Kontrollera slangen avseende igensättning genom att lyfta slangen över enheten för att låta vattnet gå tillbaka till smutsvattentanken. Kontakta BISSELL om vattnet inte rinner tillbaka.
Om det finns sugkraft i änden av slangen…
• Kontrollera om möbelverktyget är sprucket. Byt vid behov.
• Rengör verktygets sprutmunstycke med en borste och/eller ett gem.

4. SpotClean har ett internt överhettningsskydd som stänger av enheten när den blir för varm. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, stäng av maskinen och koppla från den. Kontrollera slangen och redskapet avseende igensättningar och ta bort dem vid behov. Kontrollera smutsvattentanken avseende igensättningar i och runt plaststativet i mitten. Vänta i 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och rengöringen kan fortsätta.
5. Om problemet inte löses genom de här åtgärderna, kontakta BISSELL.

Smutsvattentanken på min SpotClean läcker. Vad ska jag kontrollera?

1. Kontrollera att den svarta packningen sitter på plats. Om den inte är intryckt hela vägen i smutsvattentanken läcker tanken. Packningen kan bara sättas i på ett sätt.
2. Kontrollera att inget skräp har fastnat i den svarta packningen. Om det finns skräp i sprickorna kommer packningen inte att gå in hela vägen i smutsvattentanken och får den att läcka. Se bilderna nedan:

3. Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller så läcker det från maskinens underdel. Se bilden nedan:

Min SpotClean läcker från botten. Vad ska jag kontrollera?

• Kontrollera var läckaget kommer från. Om maskinen läcker från botten på tanken med rent vatten, se vår avdelning med vanliga frågor om läckor från tanken med rent vatten.
• Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller också uppstår läckage från maskinens underdel. Se bilden:

• Ta bort tanken med rent vatten, fyll på med vatten och se om det läcker fritt (när den är borttagen från maskinen).
o Om svaret är JA läcker tanken med rent vatten. Läs mer i vanliga frågor ”Tanken med rent vatten läcker”.
o Om svaret är NEJ läcker INTE tanken med rent vatten. Försök med följande:
o Ta bort smutsvattentanken och se om det finns kvar vatten i uppsamlingsområdet. Om det finns vatten i uppsamlingsområdet, se till att den svarta packningen inte saknas i smutsvattentanken eller har satts i fel (packningens långa sida ska sättas in i öppningen på den yttre, rundade sidan av tanken). Se till att packningen öppnas genom att ta ut och klämma på den långa fliken så att den öppnas i änden. Se bilderna nedan:


Packningen i tanken (rätt)


Packningen saknas (fel)

o Kontrollera att flottören i smutsvattentanken fungerar som den ska. Töm smutsvattentanken och vänd på den flera gånger. Flottören ska enkelt glida fram och tillbaka. Om flottören fastnar i öppet läge kan vatten komma in i maskinens hus. Du kan behöva byta flottören vid behov.
o Om det inte finns något vatten i uppsamlingsområdet, kontakta BISSELL.
o Om läckaget däremot kommer från botten på maskinen (och steg 2 inte är problemet), kontakta BISSELL.

SpotClean sprutar inte. Vad ska jag kontrollera?

1. När du har fyllt på tanken med rent vatten med vatten och medel, skölj det svarta locket i botten och sätt dit tanken på din SpotClean. Tanken med rent vatten på SpotClean har uttag i botten för att hamna i läge. Tryck ner stadigt för att säkra i läge och kontrollera mellanrummen mellan tanken och maskinens botten.


Ta bort verktyget och se efter om röret sprutar genom att trycka in avtryckaren.


a) Om röret inte sprutar, försök att rengöra sprutmunstycket med ett uträtat gem.


3) Kontrollera att tanken med rent vatten innehåller lösning/vatten.
Ställ dig vid ett handfat och tryck upp den lilla svarta ventilen i tankens botten för att se om det kommer ut vatten.
• Om inget vatten kommer genom ventilen kan tanken behöva bytas.
• Om det kommer vatten genom ventilen kan maskinen ha tappat sin luftning. Lyft försiktigt vattentanken medan du trycker in sprutavtryckaren ELLER kläm försiktigt på tanken med rent vatten medan du trycker in sprutavtryckaren.
4) Om röret inte sprutar med verktyget borttaget kan verktyget behöva rengöras. Du kan rengöra verktygets sprutmunstycke med en borste eller ett gem. Kontrollera även verktyget med avseende på sprickor

Fungerade det här? Om inte…
• Sug upp flera tankar fulla med varmt och rent vatten i smutsvattentanken. Detta rengör igensättningar från lösningsledningen inuti den flexibla slangen. Försök att spruta igen när du har gjort detta.
• Om det fortfarande inte går att spruta, kontakta BISSELL.

Vad innebär Heatwave Technology®?

Heatwave Technology® ger en stabil värmekälla som hjälper till att bibehålla vattentemperaturen under mattrengöringsprocessen.

Hur varmt vatten kan jag ha i tanken på SpotClean?

Häll inte i kokande vatten eller vatten som värmts i mikrovågsugn i behållaren. Vatten som är högst 60 grader varmt kan hällas i tanken.