• prod slide

    KRAFTFULL RENGÖRING I KANTER OCH HÖRN

    En bättre rengöring i kanter och hörn med EdgeREACH ™ -teknik. Det kraftfulla 18V batteriet och EdgeREACH ™ teknologin ger upp till 30 minuter fantastisk rengöringseffekt i kanter och hörn

MultiReach™ 18V

En komplett städning från sida till sida

Multireach 18V är en lättanvänd sladdlös dammsugare med 2-vägs-hopvikbart handtag samt en avtagbar handdamsugare för en snabb och enkel städning. Dess uppladdningsbara 18V batteri erbjuder upp till 30 minuters drifttid, vilket möjliggör städning av såväl små mässar som hela rum. EdgeREACH ™ -tekniken levererar kraftfull sugeffekt till kanterna av munstycket för att fånga skräp även från hörn.

18v
30 min
advanced
suction control
fold
fold

Representationen

18 V Li-Ion batteriet ger upp till 30 minuter kraftfull dammsugning och konstant sugeffekt

En lätt sladdlös dammsugare med 2-vägs hopvikbart handtag och avtagbar handdammsugare.

Bissells unika EdgeREACH ™ -teknologi betyder att 100 % av sugeffekten riktas till kanterna i munstycket medan den främre sugkanalen samtidigt blir stängd. Dett ger perfekt rengöringsprestanda från sida till sida.

Fingertip-kontrollerna i handtaget möjliggör att du kan styra sugeffekten samt koppla borstrullen på / av.

Inkluderar digital indikering för laddningsstatus, batteristatus + EdgeREACH ™-aktivering

Tekniska specifikationer

Yta Hårda golvytor, mattor, trappsteg, arbetsbord
Färg Titan / orange
Bullernivå 79 dB
Vikt 2.63 kg
Batterityp 18 V Li-Ion
Uppladdningstid 4 timmar
Laddningsbas Ja
Påstyp Syklonisk utan dammpåse
Filter Tvättbart
Multi Swivel-fot Ja
Avtagbar handdammsugare Ja
Hopvikbart handtag Ja - för att underlätta dammsugning och förvaring
Avtagbart Brush Roll-munstycke Ja - för lätt skötsel
Kapacitet 0.4 l
Kontroller i handtaget Ja
Tillbehör Dusting brush, crevice tool + additional hard surface brush roll

Rekommenderas för dig…

  • Pet-tillbehörsats
  • Munstycke för trappor & klädsel
  • Dammfilter
  • Förlängningsdel
Var kan jag köpa »

Frequently Asked Questions

Kan jag låta min MultiReach™ Stick Vac vara inkopplad hela tiden?

Ja alla Multireach™-handdammsugare slutar att laddas när de är fulladdade. Dock ska 12 V-modellerna endast laddas när de är helt urladdade. 18 V- och 15,2 V-modellerna kan förvaras i laddaren hela tiden.

Min MultiReach™ har svag eller ingen sugeffekt. Vad ska jag kontrollera?

• Modell 1311 och 1312 har sugreglage på handtaget. Se till att du använder rätt sugkraft för den typ av rengöring du utför. Du kan kontrollera sugkraften genom att trycka på knappen "+/-" på handtaget. Du hör en förändring i motorljudet – högre varv för mer sugkraft och lägre för mindre sugkraft.
• På modell 1311 och 1312 har dammsugaren EdgeReach™-teknik. Om maskinen inte suger som den ska, kontrollera att EdgeReach är avstängt. Om den inte är avstängd skjuts smutsen framför maskinen och den suger inte upp något framför dig. Om du däremot vill använda EdgeReach trycker du in knappen ”EdgeReach” på handtaget. Det aktiverar EdgeReach-funktionen och lyser upp kanterna på foten för att meddela vad som händer. (Se bilderna nedan.)1. EdgeReach är av – listen är uppfälld
2. EdgeReach är på – listen är nedfälld
och de blå lamporna lyser (på båda sidor)

• Se till att foten är helt isatt i maskinhöljet och kontrollera att handdammsugaren är helt låst I läge på maskinhöljet. Om handdammsugaren inte är helt låst i läge på maskinen går den inte att slå på.
• Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta tag i handdammsugarens handtag och dra rakt ut.
• Kontrollera att smutsbehållaren är tom. Tryck på den svarta knappen under strömknappen på handdammsugaren. Dra ner smutsbehållaren, ta bort filtret och filterskyddet och töm ut smutsen i soporna. (Se bilden nedan.)1. Tryck här för att lossa smutsbehållaren från handdammsugaren
2. Dra bort för att skilja smutsbehållaren från handdammsugaren

• Se till att smutsbehållaren sitter ordentligt på handdammsugaren. Den ska klicka på plats ordentligt och det ska inte finnas något glapp mellan smutsbehållaren och batteripaketet. (Se bilden nedan.)• Lossa handdammsugaren från maskinens hölje. Ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren och slå på enheten för att kontrollera sugkraften i motorledningen. (Se bilden nedan)1. Känn efter om det finns sugkraft här

• Om det finns sugkraft vid motorledningen när handdammsugaren är borttagen, slå på strömmen och kontrollera sugkraften i den andra änden av munstycket.
• Om det inte finns någon sugkraft kontrollerar du om munstycket är igensatt. Om det är igensatt tar du bort stoppet och kontrollerar sugkraften igen.


1. Känn efter om det finns sugkraft här

• Är smutsbehållaren full? Töm den om den är full. Om den är tom kontrollerar du filtret och filterskyddet. Är de smutsiga? Om de är smutsiga tar du bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra innan du sätter tillbaka dem i smutsbehållaren. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Torka rent insidan av smutsbehållaren, sätt tillbaka filtren, sätt ihop handdammsugaren och sätt tillbaka den på maskinhöljet. Testa maskinens sugkraft. Gå vidare om det fortfarande saknas sugkraft.
• Ta bort fotenheten och sök efter stopp på tre platser (se bilder nedan):


1. Kontrollera om golvmunstycket är igensatt.


2. Kontrollera om det finns stopp här
(där handdammsugaren möter maskinen)
3. Kontrollera om det finns stopp här
(där foten fästs i maskinen)

• Är fotenheten låst i läge? Du ska höra att den klickar i läge när den sitter rätt på maskinen.
• Är maskinen fulladdad? Om den inte är laddad, läs laddningsanvisningarna i avsnittet ”Ingen ström” i Vanliga frågor och svar.
• Om maskinen fortfarande har svag eller ingen sugkraft efter att felsökningen är klar, kontakta BISSELL.

Min MULTIREACH ™ har ingen ström. Vad ska jag kontrollera?

• Är batteriet fulladdat? Om inte, kontrollera att maskinen är i läge AV innan du börjar ladda och att laddaren är inkopplad i ett fungerande eluttag.
• Modell 1311 och 1312 kräver 4 timmars laddning vid det första tillfället och upp till 4 timmars laddning därefter beroende på hur mycket maskinen har använts.

1311/1312 Bolt Ion-modeller med litiumjonbatterier

• 1313-serien kräver 8 timmars laddning vid den första användningen och 8 timmars laddning krävs för att batteriet ska återfå full kapacitet.

• Använd endast laddaren som medföljde din MultiReach och se till att laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen om enheten har en sådan.
• Sitter nätsladden ordentligt i eluttaget?
o Om den gör det, kontrollera om en säkring har gått eller om en brytare har utlösts.
o Kontrollera om laddaren är ordentligt ansluten till laddningsstationen
o Kontrollera om laddaren är varm
o Om laddaren inte blir varm under laddningen (se tabellerna ovan) kan den behöva bytas. OBS! Den blir inte varm om maskinen redan är fulladdad eller nästan fulladdad.
• Om det fortfarande inte finns någon ström efter att du har genomfört alla de här felsökningsstegen, kontakta BISSELL.

Min MULTIREACH ™ blåser ut damm. Vad ska jag kontrollera?

• Är smutsbehållaren full?
o Töm behållaren om den är full
o Om den är tom, kontrollera att filtret och filterskyddet sitter på plats i smutsbehållaren (filtret ska vara fastlåst i filterskyddet, se bilder nedan)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren


1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Saknas något filter? Saknade filter måste beställas. Använd inte maskinen utan filter och filterskydd. Det kan skada motorn och göra garantin ogiltig.
• Är filtret och filterskyddet smutsiga?
o Om de är det, ta bort smutsbehållaren från handdammsugaren. Dra ut filterskyddet, som innehåller filtret, från mitten av smutsbehållaren. Dra ut det vita filtret (du måste låsa upp filtret från det låsta läget och lyfta det rakt ut) och tvätta filterskyddet och filtret med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera att de är helt torra och att insidan av smutsbehållaren har torkats ur innan filtren sätts tillbaka. (På bilderna nedan ser du hur du tar bort filtret från skyddet.)


1. Filtret och filterskyddet korrekt isatta i smutsbehållaren


1. Filtret fastlåst i filterskyddet.
2. Filtret upplåst och klart att dras ut för rengöring.
3. Filterskydd. Kan tvättas.
4. Filtret utanför filterskyddet. Kan tvättas.

• Torka ut insidan av smutsbehålaren innan du sätter tillbaka filtren så att de tätar ordentligt.
• Är smutsbehållaren säkert spärrad?
o Om den inte är spärrad ordentligt tar du bort smutsbehållaren och sätter tillbaka den. Det ska höras ett klickljud när den hamnar i läge på handdammsugare

Borsten på min MULTIREACH ™ roterar inte. Vad ska jag kontrollera?

• Kontrollera att borstens strömkapp är på. Om den inte är på, roterar inte borsten. OBS! Borstens strömställare stängs av varje gång maskinen stängs av.
• Kontrollera om skräp har fastnat i borstvalsen.
o Om det finns stopp...
 Den här maskinen har en återställningsfunktion för borstvalsen så att borstvalsen stängs av om det fastnar större skräp i den.
 Om det händer, stäng av maskinen och ta bort stoppet.
 Vänta i cirka 15 sekunder tills motorn har svalnat innan du slår på maskinen igen. Efter att den tiden har gått fungerar borsten som den ska.
o Om det inte finns några tecken på stopp...
 Borstvalsen kan behöva rengöras från skräp. Stäng av maskinen så att borsten riktas mot dig
 När du tittar på maskinens nederdel vid foten finns en spärr på höger sida. Om den är låst pekar skjutreglaget mot låssymbolen. Lås upp genom att föra ner pilen mot upplåsningssymbolen. (Se bilderna nedan)


1. LÅST                                           2. UPPLÅST

• Lyft fliken och ta ut borsten ur foten och rengör borsten från smuts. (På bilden nedan visas fliken uppfälld.)
o OBS! Det finns ingen rem att ta bort och kontrollera.• Ta bort borstvalsen och kontrollera ändlocken på borstvalsen och fotens hus med avseende på skador. Kontrollera också och ta bort skräp som ansamlats på borstvalsen när du har tagit bort den.
• Sätt tillbaka borsten och lås den i läge genom att trycka låspilarna upp mot låssymbolen. Den fyrkantiga änden passar in i det fyrkantiga uttaget under låsspärren. Försök att dra runt borsten för hand. Om det fungerar, ställ tillbaka dammsugaren upprätt, slå på strömmen och kontrollera om borsten har börjat rotera genom den genomskinliga borstrutan.
• Om borsten inte roterar, ta bort foten igen, ta bort borsten och prova med en annan borste (om du har fler borstar än den som medföljde maskinen). Om den borsten fungerar måste du byta den första borsten.
• Om borsten fortfarande inte roterar och en annan borste inte fungerar, kontakta BISSELL.

Handtaget på min MULTIREACH® hålls inte upprätt. Hur får jag det att stanna i upprätt läge?

Kontrollera att maskinen står på ett jämnt underlag och att den står kvar upprätt innan du lämnar den. Om dammsugaren fortsätter att välta, kontakta BISSELL.

Var finns modell- och serienumret på min MULTIREACH™ Stick Vac?

Modell- och serienumret finns på baksidan av handdammsugaren.

Varför ska jag välja litiumjonbatterier (serie 1311 och 1312) istället för NiMH-batterier (nickel-metallhydrid) (serie 1313) för MULTIREACH™?

• Sugkraften försvagas inte
o Modell 1311 går i cirka 40 minuter med normal sugkraft och cirka 28 minuter med max sugkraft.
o Modell 1312 går i cirka 30 minuter med normal sugkraft och cirka 20 minuter med max sugkraft.
o Modell 1313 går i cirka 15 minuter (den här maskinen saknar sugkraftinställning)
• Lättare/mer kompakt
o Ett NiMH-batteri har samma vikt och storlek som ett litiumjonbatteri.
• Lång livslängd vid förvaring
o NiMH-batterier kan tappa 1–5 % av sin lagrade energi varje dag. Litiumjonbatterier brukar behålla sin energi till och med efter flera månaders lagring.
• Kräver lite underhåll/ingen minneseffekt i laddningsnivå