SpotClean

Handhållen kraft

Säker och effektiv handhållen ångrengöring

1  /  5

SpotClean

Lyft snabbt och enkelt bort fläckar

Var beredd på oväntad nedsmutsning med bekvämligheten hos BISSELL SpotClean. Det tar permanent bort fläckar från varhelst du hittar dem med vatten, specialiserad BISSELL-formel och inbyggda handhållna rengöringsverktyg med kraftfull sugeffekt.

Lyft snabbt och enkelt bort fläckar

Emergency Spot Cleaner - lyfter bort spill och fläckar snabbt och enkelt

Avlägsnar permanent tuffa fläckar med hjälp av BISSELL Oxygen Boost Formula

Rengör fläckar var som helst - använd på mattor, klädsel, bilar och mer

Heatwave Technology - Uppvärmd rengöring, hjälper till att bibehålla temperaturen på vattnet under hela rengöringsprocessen

Slank design är lätt att bära och passar bekvämt på små ställen

Avtagbara vattentankar för enkel påfyllning och tömning

Inkluderar provflaskor med Spot&Stain-formel och Oxygen boost-formel

Visa mer

Var man kan köpa

Allmänna specifikationer:

Rengöringsytor Mindre mattor, Klädslar, Trappor, Bilar, Fläckrengöring för mattor
Color Vit och röd
Wattal/Effekt 330 W

Tekniska specifikationer

Rent vatten tankkapacitet (L) 1.1 L
Sladdlängd 5.0 m
Smutsvatten tankkapacitet (L) 1.4 L
Slanglängd (m) 1.3 m
Medföljer i förpackningen SpotClean, provstorlek formler, användarhandledning
Ljudnivå (dB) 74 dB(A)
Verktyg redo vid användning / inbyggda Ja
Verktyg 8 cm borste för tuffa fläckar
Vikt 3.86 kg
Löstagbar vattentank Ja

Titta på vår video

FAQ

Slangens greppfäste knäpps fast baktill i maskinen på den rena tanksidan. Linda därefter den flexibla slangen runt enheten och fäst den i fästet.

Det räcker med en vanlig skruvmejsel! Det sitter en flik i röret som håller fast den genomskinliga kåpan. Lossa genom att föra in skruvmejseln i röret vinklad uppåt medan du drar bort den genomskinliga kåpan. Se bild:

 

spotclean

Häll inte i kokande vatten eller vatten som värmts i mikrovågsugn i behållaren. Vatten som är högst 60 grader varmt kan hällas i tanken.

1. Kontrollera hela sladden avseende skador. Om du hittar skador ska den bytas av säkerhetsskäl. Kontakta BISSELL för att få den utbytt.

2. Prova med ett annat eluttag och om det fortfarande saknas ström kontrollerar du strömbrytaren.

3. SpotClean har ett internt överhettningsskydd. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, försök med följande:

 • Stäng av maskinen och koppla från nätkabeln.. 
 • Kontrollera änden på slangen och verktyget avseende igensättning och ta bort vid behov. 
 • Kontrollera om smutsvattentanken är igensatt och rengör vid behov.

Låt motorn svalna med strömförsörjningen frånkopplad i cirka 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och du kan återuppta rengöringen. Om överhettningsskyddet fortsätter att aktiveras efter att du har följt ovanstående steg, kontakta BISSELL.

Kontrollera var läckaget kommer från. Om maskinen läcker från botten på tanken med rent vatten, se vår avdelning med vanliga frågor om läckor från tanken med rent vatten.

Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller också uppstår läckage från maskinens underdel. Se bilden:

 

spotclean

 

Remove the clean water tank, fill with water, and see if it is leaking freely (While removed from the machine).

 

Ta bort tanken med rent vatten, fyll på med vatten och se om det läcker fritt (när den är borttagen från maskinen).

 
 • Om svaret är JA läcker tanken med rent vatten. Läs mer i vanliga frågor ”Tanken med rent vatten läcker”.
 • Om svaret är NEJ läcker INTE tanken med rent vatten. Försök med följande:
  Ta bort smutsvattentanken och se om det finns kvar vatten i uppsamlingsområdet. Om det finns vatten i uppsamlingsområdet, se till att den svarta packningen inte saknas i smutsvattentanken eller har satts i fel (packningens långa sida ska sättas in i öppningen på den yttre, rundade sidan av tanken). Se till att packningen öppnas genom att ta ut och klämma på den långa fliken så att den öppnas i änden. Se bilderna nedan:

spotclean

 

spotclean

 

o Kontrollera att flottören i smutsvattentanken fungerar som den ska. Töm smutsvattentanken och vänd på den flera gånger. Flottören ska enkelt glida fram och tillbaka. Om flottören fastnar i öppet läge kan vatten komma in i maskinens hus. Du kan behöva byta flottören vid behov.

Om det inte finns något vatten i uppsamlingsområdet, kontakta BISSELL.

Om läckaget däremot kommer från botten på maskinen (och steg 2 inte är problemet), kontakta BISSELL.

1. Kontrollera att den svarta packningen sitter på plats. Om den inte är intryckt hela vägen i smutsvattentanken läcker tanken. Packningen kan bara sättas i på ett sätt.

2. Kontrollera att inget skräp har fastnat i den svarta packningen. Om det finns skräp i sprickorna kommer packningen inte att gå in hela vägen i smutsvattentanken och får den att läcka. Se bilderna nedan:

 

spotclean

 

3. Se till att avskiljaren i smutsvattentanken sitter på plats. Pilen på avskiljaren ska vara i linje med låsikonen på smutsvattentanken. Om smutsvattentanken inte har låsts på plats så läcker den eller så läcker det från maskinens underdel. Se bilden nedan:

 

spotclean

1. Kontrollera att smutsvattentanken inte är full. Du kan tömma tanken på 2 olika sätt: Det runda locket nedtill eller den svarta gummipluggen upptill. Om det är löst eller inte sitter på plats fungera inte sugfunktionen. Kontrollera om sugeffekten återkommer.

 

spotclean

 

2. Ta bort smutsvattentanken. Kontrollera sugeffekten i öppningen under tanken genom att sätta handen över den.

 

spotclean filter

 

Om det inte finns någon sugkraft, kontakta BISSELL

 

Om du känner suget, dra ut den svarta packningen från botten på den tomma tanken som du tog bort. Se efter om den är tät, saknas eller är felmonterad i smutsvattentanken. Se till att packningen öppnas genom att klämma upp den flata änden och sätt tillbaka den. Packningens långa sida ska sättas in i den rundade öppningen (se bilderna nedan)

 

spotclean filter

 

3. Sätt tillbaka smutsvattentanken och ta tag i slangen. Kontrollera om det finns sugkraft i änden av slangen med redskapet borttaget genom att suga upp vatten ur handfatet eller ur en mugg.

 • Om det inte finns någon sugkraft i änden av slangen…:
  -Kontrollera slangen avseende igensättning genom att lyfta slangen över enheten för att låta vattnet gå tillbaka till smutsvattentanken. Kontakta BISSELL om vattnet inte rinner tillbaka. Om det finns sugkraft i änden av slangen…
  Kontrollera om möbelverktyget är sprucket. Byt vid behov.
  Rengör verktygets sprutmunstycke med en borste och/eller ett gem.

SpotClean har ett internt överhettningsskydd som stänger av enheten när den blir för varm. När överhettningsskyddet aktiveras slutar sugmotorn att fungera. Om det händer, stäng av maskinen och koppla från den. Kontrollera slangen och redskapet avseende igensättningar och ta bort dem vid behov. Kontrollera smutsvattentanken avseende igensättningar i och runt plaststativet i mitten. Vänta i 30 minuter så återställs överhettningsskyddet automatiskt och rengöringen kan fortsätta.

5. Om problemet inte löses genom de här åtgärderna, kontakta BISSELL.

1. När du har fyllt på tanken med rent vatten med vatten och medel, skölj det svarta locket i botten och sätt dit tanken på din SpotClean. Tanken med rent vatten på SpotClean har uttag i botten för att hamna i läge. Tryck ner stadigt för att säkra i läge och kontrollera mellanrummen mellan tanken och maskinens botten.

spotclean tool

Ta bort verktyget och se efter om röret sprutar genom att trycka in avtryckaren.

spotclean filter

Om röret inte sprutar, försök att rengöra sprutmunstycket med ett uträtat gem.

spotclean

Kontrollera att tanken med rent vatten innehåller lösning/vatten. Ställ dig vid ett handfat och tryck upp den lilla svarta ventilen i tankens botten för att se om det kommer ut vatten.
Om inget vatten kommer genom ventilen kan tanken behöva bytas.
Om det kommer vatten genom ventilen kan maskinen ha tappat sin luftning. Lyft försiktigt vattentanken medan du trycker in sprutavtryckaren ELLER kläm försiktigt på tanken med rent vatten medan du trycker in sprutavtryckaren.

Om röret inte sprutar med verktyget borttaget kan verktyget behöva rengöras.Du kan rengöra verktygets sprutmunstycke med en borste eller ett gem. Kontrollera även verktyget med avseende på sprickor

Fungerade det här? Om inte……

• Sug upp flera tankar fulla med varmt och rent vatten i smutsvattentanken. Detta rengör igensättningar från lösningsledningen inuti den flexibla slangen. Försök att spruta igen när du har gjort detta.

Om det fortfarande inte går att spruta, kontakta BISSELL.

Heatwave Technology® ger en stabil värmekälla som hjälper till att bibehålla vattentemperaturen under mattrengöringsprocessen.

Kontrollera om tankventilen läcker. Den svarta, runda ventilen nedtill ska röra sig fritt när du trycker på den med fingret. Om den har fastnat eller har tryckts upp så att lösningen läcker, försök att trycka ner den igen.

Se även till att det inte finns sprickor eller hål i tanken. Att byta tanken löser samtliga problem. .

Om BISSELL

BISSELL är ett familjeägt företag som har varit ledande inom affärsområdet hushållsskötsel i över fem generationer. Vi har ett djupt engagemang att förstå livet och rengöringsbehoven hos våra konsumenter. Denna grundläggande tro leder oss till att utforska deras hemmiljöer och rengöringsvanor.

Läs mer